Moja zóna

Ing. Richard Nimsch

908 73 Veľké Leváre
45449333
1028437729
Nemá
nezistený
01.03.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A