Moja zóna

SynergiQ, s. r. o.

J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
45449830
2022986812
SK2022986812
1 zamestnanec
11.03.2010
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,14
0,34
0,74
58,6 %
28,5 tis. €
589,2 %
2020/2019
291 tis. €
253,1 %
2020/2019
0,14
243,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSynergiQ, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

TržbySynergiQ, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringSynergiQ, s. r. o.


16,56
0,41
0,38
1,71

Zisk pred zdanenímSynergiQ, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDASynergiQ, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod SynergiQ, s. r. o.


Štatutári SynergiQ, s. r. o.


Spoločníci SynergiQ, s. r. o.


Predmety podnikania SynergiQ, s. r. o.


Kataster SynergiQ, s. r. o.


Skrátené výkazy SynergiQ, s. r. o.