Moja zóna

PB TAX, s. r. o.

Hliny 1409/1, 017 07 Považská Bystrica
45458961
2022996151
SK2022996151
1 zamestnanec
17.03.2010
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,09
0,19
0,55
52,3 %
5,86 tis. €
194 %
2020/2019
23,5 tis. €
47,8 %
2020/2019
0,09
165,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPB TAX, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyPB TAX, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringPB TAX, s. r. o.


6,04
0,48
0,49
1,04

Zisk pred zdanenímPB TAX, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAPB TAX, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod PB TAX, s. r. o.


Štatutári PB TAX, s. r. o.


Spoločníci PB TAX, s. r. o.


Predmety podnikania PB TAX, s. r. o.


Kataster PB TAX, s. r. o.


Skrátené výkazy PB TAX, s. r. o.