Moja zóna

Marcel Džavoronok

090 23 Havaj
45459479
1082365636
Nemá
nezistený
01.04.2010
Služ.súvis.s lesníctvom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A