Moja zóna

Credit Trading s. r. o.

Pribinova 20, 811 09 Bratislava
45460302
2023016996
SK2023016996
0 zamestnancov
25.03.2010
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,16
-1,34
20,42
88,2 %
-19,2 tis. €
52,8 %
2020/2019
N/A
-0,16
45,3 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE