Moja zóna

HW a SW PART, s. r. o.

Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
45463816
2023002597
Nemá
nezistený
24.03.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HW a SW PART, s. r. o.


Štatutári HW a SW PART, s. r. o.


Spoločníci HW a SW PART, s. r. o.


Predmety podnikania HW a SW PART, s. r. o.


Kataster HW a SW PART, s. r. o.


Skrátené výkazy HW a SW PART, s. r. o.