Moja zóna

Palmdale s.r.o.

Klariská 7, 811 03 Bratislava
45469300
2023013553
Nemá
nezistený
10.04.2010
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A