Moja zóna

BRAMIL, s.r.o.

Metodova 61, 949 01 Nitra
45480354
2023007228
Nemá
nezistený
01.04.2010
Elektrická inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0
1 035,1 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskBRAMIL, s.r.o.


2014
2015
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

TržbyBRAMIL, s.r.o.


2014
2015
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringBRAMIL, s.r.o.


-13,96
-9,35
n/a
0,1

Zisk pred zdanenímBRAMIL, s.r.o.


2014
2015
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

EBITDABRAMIL, s.r.o.


2014
2015
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod BRAMIL, s.r.o.


Štatutári BRAMIL, s.r.o.


Spoločníci BRAMIL, s.r.o.


Predmety podnikania BRAMIL, s.r.o.


Kataster BRAMIL, s.r.o.


Skrátené výkazy BRAMIL, s.r.o.