Moja zóna

Roman Kimlička

Rybárska 3, 900 66 Vysoká pri Morave
45493553
1039714643
Nemá
nezistený
01.04.2010
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A