Moja zóna

Peter Hudák

090 33 Turany nad Ondavou
45502358
1082489232
Nemá
nezistený
01.04.2010
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A