Moja zóna

Ambulancia klinickej logopédie s.r.o.

Kozáčeka 9282, 960 01 Zvolen
45555800
2023044683
Nemá
2 zamestnanci
26.05.2010
Čin.špec.lekár.praxe

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,81
0,89
7,71
9 %
43,9 tis. €
49,1 %
2020/2019
88,4 tis. €
44,7 %
2020/2019
0,81
10,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE