Moja zóna

JA-VAL, s. r. o.

Záhradná 429/2, 900 82 Blatné
45575002
2023047037
SK2023047037
1 zamestnanec
01.06.2010
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,01
2,61
37,2 %
53 €
-98,5 %
2020/2019
9,08 tis. €
-29,2 %
2020/2019
0
-98,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskJA-VAL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyJA-VAL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €

SkóringJA-VAL, s. r. o.


1,59
0,63
0,03
2,69

Zisk pred zdanenímJA-VAL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDAJA-VAL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod JA-VAL, s. r. o.


Štatutári JA-VAL, s. r. o.


Spoločníci JA-VAL, s. r. o.


Predmety podnikania JA-VAL, s. r. o.


Kataster JA-VAL, s. r. o.


Skrátené výkazy JA-VAL, s. r. o.