Moja zóna

FINAL PACT s. r. o.

Stavbárska 4, 821 07 Bratislava
45576122
2023064681
Nemá
nezistený
27.05.2010
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,07
0,16
1,25
56 %
1,02 tis. €
-29,9 %
2016/2015
36,1 tis. €
-25,8 %
2016/2015
0,07
2,7 %
2016/2015
N/A
N/A

ZiskFINAL PACT s. r. o.


2014
2015
2016
1,8 tis. €
1,6 tis. €
1,4 tis. €
1,2 tis. €
1 tis. €

TržbyFINAL PACT s. r. o.


2014
2015
2016
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €

SkóringFINAL PACT s. r. o.


1,3
0,44
0,07
2,91

Zisk pred zdanenímFINAL PACT s. r. o.


2014
2015
2016
2,4 tis. €
2,2 tis. €
2 tis. €
1,8 tis. €
1,6 tis. €
1,4 tis. €

EBITDAFINAL PACT s. r. o.


2014
2015
2016
6,8 tis. €
6,6 tis. €
6,4 tis. €
6,2 tis. €
6 tis. €
5,8 tis. €

Koneční uživatelia výhod FINAL PACT s. r. o.


Štatutári FINAL PACT s. r. o.


Spoločníci FINAL PACT s. r. o.


Predmety podnikania FINAL PACT s. r. o.


Kataster FINAL PACT s. r. o.


Skrátené výkazy FINAL PACT s. r. o.