Moja zóna

SKATA, s.r.o.

Okružná 1/1848, 974 04 Banská Bystrica
45582939
2023055760
Nemá
nezistený
16.06.2010
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A