Moja zóna

SINTAX s.r.o.

Priemyselná 4, 949 01 Nitra
45587485
2023048445
Nemá
nezistený
05.06.2010
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SINTAX s.r.o.


Štatutári SINTAX s.r.o.


Spoločníci SINTAX s.r.o.


Predmety podnikania SINTAX s.r.o.


Kataster SINTAX s.r.o.


Skrátené výkazy SINTAX s.r.o.