Moja zóna

WASTE SOLUTION s. r. o.

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
45619603
2023070379
Nemá
nezistený
07.07.2010
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A