Moja zóna

UNI GROUP SK s.r.o.

Parková 45, 821 05 Bratislava
45654999
2023082501
SK2023082501
nezistený
23.07.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod UNI GROUP SK s.r.o.


Štatutári UNI GROUP SK s.r.o.


Spoločníci UNI GROUP SK s.r.o.


Predmety podnikania UNI GROUP SK s.r.o.


Kataster UNI GROUP SK s.r.o.


Skrátené výkazy UNI GROUP SK s.r.o.