Moja zóna

Q INTERIER s.r.o.

Mládežnícka 3, 974 01 Banská Bystrica
45675872
2023086329
SK2023086329
nezistený
12.08.2010
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,2
-2,03
0,17
90,2 %
-12,6 tis. €
-180 571,4 %
2020/2019
76,1 tis. €
-37,3 %
2020/2019
-0,2
-218 902,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE