Moja zóna

Július Horváth

Narcisová 16, 927 05 Šaľa
45681210
1082231953
Nemá
nezistený
15.08.2010
Jedálne

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A