Moja zóna

Solar City, s.r.o.

Prievozská 38, 821 05 Bratislava
45681996
2023217592
Nemá
nezistený
31.08.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Solar City, s.r.o.


Štatutári Solar City, s.r.o.


Spoločníci Solar City, s.r.o.


Predmety podnikania Solar City, s.r.o.


Kataster Solar City, s.r.o.


Skrátené výkazy Solar City, s.r.o.