Moja zóna

ROPEXTER s. r. o.

Fialkové údolie 5, 811 01 Bratislava
45688257
2023101234
Nemá
nezistený
21.08.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A