Moja zóna

Róbert Bilka

Kukučínova 26, 927 01 Šaľa
45702608
1040142048
Nemá
nezistený
09.08.2010
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A