Moja zóna

Satori gardens s.r.o.

Timravy 1451/15, 974 01 Banská Bystrica
45712492
2023106470
SK2023106470
1 zamestnanec
11.09.2010
Čin.súv.s krajin.úpravou

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,16
0,09
0,02
275,3 %
-3,86 tis. €
55,8 %
2020/2019
46,2 tis. €
-22,3 %
2020/2019
-0,16
51,3 %
2020/2019
1,23 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE