Moja zóna

Best Inside, s.r.o.

Cabanova 13/G, 841 02 Bratislava
45715335
2023113917
Nemá
nezistený
18.09.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,27
0,28
2,49
5,3 %
27,2 tis. €
112,2 %
2020/2019
37,4 tis. €
71,4 %
2020/2019
0,27
46,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE