Moja zóna

Ivan Zsák

Budovateľská 1068, 925 72 Selice
45717036
1036631827
Nemá
nezistený
20.09.2010
Recyklácia tried.mater.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A