Moja zóna

ab expert, s. r. o.

dona Sandtnera 7, 902 01 Pezinok
45720703
2023105425
Nemá
nezistený
10.09.2010
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ab expert, s. r. o.


Štatutári ab expert, s. r. o.


Spoločníci ab expert, s. r. o.


Predmety podnikania ab expert, s. r. o.


Kataster ab expert, s. r. o.


Skrátené výkazy ab expert, s. r. o.