Moja zóna

Edita Koštrnová

925 85 Neded
45720762
1027701092
Nemá
1 zamestnanec
01.10.2010
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A