Moja zóna

LEMI BB s.r.o.

Karpatská 4, 974 11 Banská Bystrica
45724148
2023103181
SK2023103181
5-9 zamestnancov
11.09.2010
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,14
0,36
0,14
60,2 %
57,3 tis. €
483,6 %
2020/2019
1,09 mil. €
34,1 %
2020/2019
0,14
372,7 %
2020/2019
46,3 tis. €
-85,6 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE