Moja zóna

PROPRESS, s.r.o.

Blagoevova 2677/18, 851 04 Bratislava
45846928
2023128800
Nemá
1 zamestnanec
29.10.2010
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,07
0,09
10,6 %
1,33 tis. €
-19,6 %
2020/2019
21,5 tis. €
-48,9 %
2020/2019
0,06
20,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE