Moja zóna

Viera Popiková

Krátka 1, 091 01 Stropkov
45850984
1075425186
Nemá
nezistený
01.10.2010
Výroba ost.vrch.ošatenia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A