Moja zóna

SiGaMa, s.r.o.

I. Madácha 2792/6, 945 01 Komárno
45853169
2023139206
SK2023139206
nezistený
21.10.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,02
-0,02
-264 €
-156,8 %
2020/2019
N/A
-0,02
-163,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSiGaMa, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbySiGaMa, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringSiGaMa, s.r.o.


2,9
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímSiGaMa, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDASiGaMa, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod SiGaMa, s.r.o.


Štatutári SiGaMa, s.r.o.


Spoločníci SiGaMa, s.r.o.


Predmety podnikania SiGaMa, s.r.o.


Kataster SiGaMa, s.r.o.


Skrátené výkazy SiGaMa, s.r.o.