Moja zóna

Ing. Tomáš Keresztesi

925 84 Vlčany
45853827
1078289685
SK1078289685
0 zamestnancov
01.10.2010
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A