Moja zóna

UPP s. r. o.

Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
45854513
2023114269
SK2023114269
nezistený
28.09.2010
Čistenie odpad.vôd

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,26
-1,52
0,6
117 %
7,6 tis. €
81,7 %
2020/2019
50,5 tis. €
31,4 %
2020/2019
0,26
76,5 %
2020/2019
10,7 tis. €
-75,3 %
2021/2020
N/A

ZiskUPP s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyUPP s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €

SkóringUPP s. r. o.


-1
-0,17
0,01
0,63

Zisk pred zdanenímUPP s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAUPP s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod UPP s. r. o.


Štatutári UPP s. r. o.


Spoločníci UPP s. r. o.


Predmety podnikania UPP s. r. o.


Kataster UPP s. r. o.


Skrátené výkazy UPP s. r. o.