Moja zóna

Peter Smolej

090 23 Varechovce
45855285
1049846743
Nemá
nezistený
13.09.2010
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A