Moja zóna

TKO Slovakia s. r. o.

Parková 45, 821 05 Bratislava
45862966
2023119087
Nemá
nezistený
12.10.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A