Moja zóna

Rastislav Kočiš

091 01 Šandal
45864101
1083134448
Nemá
nezistený
21.09.2010
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A