Moja zóna

7th Heaven, s.r.o.

Zámocká 30, 811 01 Bratislava
45871221
2023128371
Nemá
nezistený
23.10.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,13
-0,44
0,71
69,9 %
-1,88 tis. €
-121,4 %
2017/2016
183 tis. €
-13,5 %
2017/2016
-0,13
-113 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk7th Heaven, s.r.o.


2015
2016
2017
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby7th Heaven, s.r.o.


2015
2016
2017
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €

Skóring7th Heaven, s.r.o.


0,85
0,3
0,04
1,43

Zisk pred zdanením7th Heaven, s.r.o.


2015
2016
2017
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA7th Heaven, s.r.o.


2015
2016
2017
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod 7th Heaven, s.r.o.


Štatutári 7th Heaven, s.r.o.


Spoločníci 7th Heaven, s.r.o.


Predmety podnikania 7th Heaven, s.r.o.


Kataster 7th Heaven, s.r.o.


Skrátené výkazy 7th Heaven, s.r.o.