Moja zóna

ENGERAU FC s. r. o.

Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
45891176
2023129339
SK2023129339
1 zamestnanec
19.10.2010
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ENGERAU FC s. r. o.


Štatutári ENGERAU FC s. r. o.


Spoločníci ENGERAU FC s. r. o.


Predmety podnikania ENGERAU FC s. r. o.


Kataster ENGERAU FC s. r. o.


Skrátené výkazy ENGERAU FC s. r. o.