Moja zóna

WEBB s. r. o.

Špitálska 10, 811 08 Bratislava
45894540
2023127953
Nemá
nezistený
27.10.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod WEBB s. r. o.


Štatutári WEBB s. r. o.


Spoločníci WEBB s. r. o.


Predmety podnikania WEBB s. r. o.


Kataster WEBB s. r. o.


Skrátené výkazy WEBB s. r. o.