Moja zóna

B&B Speditions und Transport k. s.

Podjavorinskej 2004/2, 955 01 Topoľčany
45899550
2023144651
Nemá
nezistený
29.10.2010
Prieskum trhu,mienky

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A