Moja zóna

MONT TRADE s.r.o.

Dunajské nábrežie 2, 945 01 Komárno
45899797
2023129328
Nemá
nezistený
29.10.2010
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MONT TRADE s.r.o.


Štatutári MONT TRADE s.r.o.


Spoločníci MONT TRADE s.r.o.


Predmety podnikania MONT TRADE s.r.o.


Kataster MONT TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy MONT TRADE s.r.o.