Moja zóna

TROMAT s.r.o.

Račianska 81, 831 02 Bratislava
45914982
2023151317
SK2023151317
5-9 zamestnancov
13.11.2010
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,07
0,09
0,38
27 %
46,4 tis. €
-47,3 %
2020/2019
894 tis. €
-47,5 %
2020/2019
0,07
-45,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTROMAT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

TržbyTROMAT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringTROMAT s.r.o.


102,2
0,73
0,27
1,88

Zisk pred zdanenímTROMAT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

EBITDATROMAT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod TROMAT s.r.o.


Štatutári TROMAT s.r.o.


Spoločníci TROMAT s.r.o.


Predmety podnikania TROMAT s.r.o.


Kataster TROMAT s.r.o.


Skrátené výkazy TROMAT s.r.o.