Moja zóna

Minas Tirith s.r.o.

Staničná 502, 952 01 Vráble
45923027
2023187463
Nemá
nezistený
01.02.2011
Ost.zábav,voľnočas.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Minas Tirith s.r.o.


Štatutári Minas Tirith s.r.o.


Spoločníci Minas Tirith s.r.o.


Predmety podnikania Minas Tirith s.r.o.


Kataster Minas Tirith s.r.o.


Skrátené výkazy Minas Tirith s.r.o.