Moja zóna

Lukáš Zavadzan

Školské Námestie 15, 906 38 Rohožník
45923931
1083155623
Nemá
nezistený
03.11.2010
Baliace čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A