Moja zóna

Albert Baškovský

090 33 Turany nad Ondavou
45927472
1078739915
Nemá
nezistený
01.12.2010
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A