Moja zóna

PS WORKS s. r. o.

Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
45947457
2023160150
Nemá
nezistený
22.12.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,05
12,09
14,1 %
2,23 tis. €
-79,7 %
2016/2015
45,4 tis. €
-9,6 %
2016/2015
0,04
-78,4 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE