Moja zóna

JAVOSED s. r. o.

Pražská 11, 811 04 Bratislava
45948488
2023230495
Nemá
nezistený
04.03.2011
Skladovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A