Moja zóna

Dachman, s. r. o.

Na Priekope 17, 010 01 Žilina
45955972
2023181204
Nemá
nezistený
27.01.2011
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,04
15,52
8,8 %
-159 €
36,1 %
2020/2019
N/A
-0,04
33,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskDachman, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €

TržbyDachman, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
24,5 tis. €
24 tis. €
23,5 tis. €
23 tis. €
22,5 tis. €

SkóringDachman, s. r. o.


0,71
0,91
n/a
11,41

Zisk pred zdanenímDachman, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €

EBITDADachman, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €

Koneční uživatelia výhod Dachman, s. r. o.


Štatutári Dachman, s. r. o.


Spoločníci Dachman, s. r. o.


Predmety podnikania Dachman, s. r. o.


Kataster Dachman, s. r. o.


Skrátené výkazy Dachman, s. r. o.