Moja zóna

T.R.I.M.S. s.r.o.

Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
45958424
2023153847
SK2023153847
2 zamestnanci
16.12.2010
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

-0,03
0,15
0,38
119 %
-5,19 tis. €
-7 204,2 %
2020/2019
57,8 tis. €
-58,7 %
2020/2019
-0,03
-7 906,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE