Moja zóna

BCD Slovakia, s. r. o.

Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
45960917
2023167124
Nemá
nezistený
14.12.2010
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
0,18
0,77
121,6 %
-3,37 tis. €
81,4 %
2016/2015
N/A
-0,04
85,4 %
2016/2015
N/A
N/A

ZiskBCD Slovakia, s. r. o.


2014
2015
2016
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

TržbyBCD Slovakia, s. r. o.


2014
2015
2016

SkóringBCD Slovakia, s. r. o.


n/a
-0,22
n/a
0,83

Zisk pred zdanenímBCD Slovakia, s. r. o.


2014
2015
2016
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

EBITDABCD Slovakia, s. r. o.


2014
2015
2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod BCD Slovakia, s. r. o.


Štatutári BCD Slovakia, s. r. o.


Spoločníci BCD Slovakia, s. r. o.


Predmety podnikania BCD Slovakia, s. r. o.


Kataster BCD Slovakia, s. r. o.


Skrátené výkazy BCD Slovakia, s. r. o.